SHOP    + 381 60 725 29 29    vecnamladost1489999@yahoo.com

ONLINE prodavnica

Etalon 999 doo
Bulevar Zorana Ðindica 115A, stan 6 na prvom spratu
Šifra pretežne delatnosti: 5811 - izdavanje knjiga
Račun u Intesa banci: 160-491558-93
Firma nije obveznik PDV-a
PIB: 108070889
Matični broj: 20926686
Pozovite:
+ 381 60 725 29 29

Kontakt formular

+ 381 60 725 29 29

Kontaktirajte nas!

Poslovno ime: Etalon 999 doo Beograd-Novi Beograd Skraćeno poslovno ime: Etalon 999 doo
Zakonski zastupnik i direktor: Ðurović Svetozar
JMBG: 1508984220011
Firma nije obveznik PDV-a
Maticni broj: 20926686
PIB: 108070889
Adresa: Bulevar Zorana Ðindica 115A, stan 6 na prvom spratu
Šifra pretežne delatnosti: 5811 - izdavanje knjiga
Broj računa u Intesa banci: 160-491558-93

+ 381 60 725 29 29

Korisnička podrška

+ 381 60 725 29 29

Kako da kupite